Classical Guitar

Nejpřísnějšími kritiky hudebníků jsou zpravidla ostatní hudebníci a skutečnost, že se významní skladatelé z Anglie, USA, Argentiny a České republiky rozhodli napsat svá díla Pražskému kytarovému kvartetu, hovoří sama za sebe.

Odborná kritika je jednotná ve své chvále a v tvrzení, že Pražské kytarové kvarteto překonává to, co je běžně považováno za zvukový rejstřík kytary. V recenzích je běžné číst taková adjektiva jako "nebeský, jiskřivý, inteligentní, zářící, pozoruhodný, vynikající, vzácný, fascinující..."

...toto seskupení, skládající se ze čtyř virtuozů, je obdivuhodným souborem vzácného souznění a homogenity, které dokáže spojit pekelná tempa s neobvyklou jemností interpretace. "Klasická" díla skutečně netrpí srovnáním se smyčcovými kvartety, což je pro soubor drnkacích nástrojů nejvyšší kompliment... Vynikající kytarový soubor!"
Cahiers de la Guitare (F)
Cahiers de la Guitare (F)

... Dialog harmonie a polyfonie čtyř kytar vzbuzujících dojem smyčcového kvarteta v dokonalé harmonii nás snadno přesvědčí, že toto je skutečně pravý komorní a zároveň originální soubor..."
Music News from Prague (ČR)
Music News from Prague (ČR)

...výrazová kvalita doprovázená čistým mistrovstvím, zázrak interpretace dýšící barvitostí a znalostí... Existuje-li nějaký ideální model, může to dobře být tento pražský!"
Cahiers de la Guitare (F)
Cahiers de la Guitare (F)

...uznání patří Pražskému kytarovému kvartetu, jehož výkon - technicky i interpretačně - nenechává jedinou otázku nezodpovězenou. Toto je prvotřídní nahrávka souboru světové třídy."
Classical Guitar (GB)
Classical Guitar (GB)

...časopis Classical Guitar nepřeháněl, když popsal zvuk Pražského kytarového kvarteta jako "nebeský"..."
Viernheimer Tageblatt (D)
Viernheimer Tageblatt (D)

...Vkusný repertoár, skvělá souhra, čisté ladění a tón, inteligentní hudební výraz - to jsou přednosti kvarteta, které jeho členům přinesly zatím vždy úspěch..."
Hudební rozhledy (CZ)
Hudební rozhledy (CZ)

...Pražské kytarové kvarteto je očividně jedním z nejlepších kytarových souborů... "
Classical Guitar (GB)
Classical Guitar (GB)