Od října 2014 je novým členem souboru Matěj Freml

Matěj Freml - absolvent hudebního gymnyzia ve třídě prof. Václava Kučery (2002), Konzervatoře v Pardubicích u prof. Petra Saidla (2004), roční stáže na Hochschule für Musik Franz Listz ve Výmaru u prof. Thomase Müller – Peringa (2008). Absolvent JAMU v Brně ve třídě prof. Martina Myslivečka a prof. Vladislava Bláhy (2009) a doktorského studia tamtéž pod vedením prof. Barbary Marii Willi (2012). Laureát mnoha mezinárodních soutěží. Od roku 2012 vyučuje na Janáčkově akademii múzických umění v Brně.